„რერას“ წარმოება სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში შეიქმნა. საწარმო, სადაც ამჟამად 70 ადამიანია დასაქმებული, ყოველთვიურად 20 ტონამდე გაყინულ ნახევარფაბრიკატებს და თევზს აწარმოებს, მომავალში კომპანია წარმოების ზრდას გეგმავს, კერძოდ, თვეში პროდუქციის წარმადობა 100 ტონამდე გაიზრდება.      
დაგვიმეგობრდი